Apie mus

Asociacija Rusų kultūros centras – pirmoji viešoji rusų asociacija nepriklausomoje Lietuvoje.

RKC steigėjai yra įvairių kūrybinių profesijų atstovai – rašytojai, filologai, sociologai, filosofai, menininkai, žurnalistai, aktoriai. Pagrindiniai steigėjų tikslai buvo rusų tautinės savimonės išsaugojimas, rusų kalbos bei ilgaamžių tradicijų puoselėjimas, Lietuvos rusų integravimas į šalies visuomenę.

Tarp RKC steigėjų: režisierius, aktorius A. Inozemcevas, aktorius V. Jefremovas, rašytojas Egrali Ger, sociologė N. Kasatkina, žurnalistė T. Jasinskaja, filologė T. Michneva, ekonomistas V. Bolšakovas, reklamos specialistė A. Kutavičienė ir kt.

Pagrindiniai Rusų kultūros centro tikslai:

  • Rusų kultūros, kalbos, meno išsaugojimas ir platinimas Lietuvoje, istorinio atminimo išsaugojimas;
  • pagalba rusų kilmės Lietuvos piliečiams, puoselėjant jų švietimą, kultūrinę ir meninę veiklą; įvairių meninės saviraiškos formų plėtojimas;
  • kultūrinių, visuomeninių ryšių tarp Lietuvos ir Rusijos palaikymas, bendradarbiavimo su įvairių Europos šalių rusų kultūros veikėjais skatinimas;
  • Lietuvos, kaip daugiatautės šalies, išsaugojimas;
  • Aktyvus dalyvavimas šiuolaikiniame Lietuvos visuomenės kultūros gyvenime.

Šių tikslų įgyvendinimui Rusų kultūros centras:

  • ruošia ir įgyvendina ilgalaikius bei trumpalaikius kultūros projektus;
  • rengia seminarus ir konferencijas, skirtas rusų tautinių mažumų bei kultūrinio paveldo problemoms spręsti;
  • rengia kūrybinius vakarus, diskusijas, susitikimus, parodas ir koncertus, kuriuose dalyvauja kūrybinės organizacijos iš Lietuvos, kitų Baltijos šalių bei Rusijos;
  • inicijuoja ir rengia jaunimui skirtus kūrybinius konkursus, pokalbių ciklus apie rusų kultūrą;
  • renka ir publikuoja medžiagą, susijusią su Lietuvos rusų kultūros istorija ir šiuolaikiškumu.