Baltijos rusai

Baltijos Rusai: konferencijų ir seminarų ciklas

Konferencijos iniciatoriai. Įgyvendinimo laikas ir vieta

Konferencijų ir seminarų ciklas, skirtas rusų tautybės žmonių, gyvenančių Baltijos šalyse, problemų analizei ir sprendimui. Konferencijų ir seminarų ciklą 1990 metais iniciavo Rusų kultūros centras. Rusų kultūros centras kartu su Latvijos ir Estijos rusų kultūros bendruomenėmis organizavo regionines konefencijas. Konferencijos vykdavo visose Baltijos šalyse: Vilniuje 1990, 1992, 1996, 1999 metais ir vėliau, po 10 metų – 2009 metais, 1991 ir 1997 metais – Rygoje, o 1996 metais Vokietijoje įvyko tarptautinis kolokviumas „Rusų tautinės mažumos Baltijos šalyse“. 2009 metų sausį, Rusų kultūros centro 20-mečio dienomis, Tautinių mažumų namuose Vilniuje buvo surengtas 9-asis „Baltijos rusai“ seminaras.