Struktūra

Pagrindiniu valdybos organu yra RKC taryba, kuri renka RKC vadovybę. Vadovybę gali sudaryti nuo 9 iki 15 asmenų. Šiuo metu vadovybę sudaro 11 asmenų. Vadovybė renka RKC direktorių. Direktorius yra renkamas kas dvejus metus. Vadovybės nariai kuruoja atskiras RKC veiklos sritis. Vadovybės nariai renkami tam tikram laikotarpiui su galimybe tą laikotarpį pratęsti. 

RKC vadovybė

  • Jelena Konickaja
  • Natalija Selina
  • Natalja Kapočė
  • Pavel Lavrinec
  • Nadežda Petrauskienė
  • Vika Veličkaitė
  • Elina Averina

   Direktorė: Natalija Kapočė, tel.: +37067413516