Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Jaunimo informacinis biuras

Projektas vykdomas kartu Rusų kultūros centro ir Jaunimo iniciatyvinės grupės.

Šiuo metu galima išskirti šias projekto tikslines grupes:

  • tautinių mažumų jaunimas (ypatingas dėmesys skiriamas rusakalbiams);
  • jauni žmonės, turintys mažiau galimybių (fizinių, psichinių, socialinių, ekonominių ir pan.);
  • visas Lietuvos jaunimas.

Projekto vizija:

Veikti jaunų žmonių labui, tobulinant jų bendruosius gebėjimus, kuriant aplinką, palankią tobulėjimo proceso įgyvendinimui, bei stiprinant vidinį organizacijos potencialą, kurio dėka bus užtikrinta aukšta įgyvendinamos veiklos kokybė ir efektyvumas.

TIKSLAI:

1. (T1 - į žmogų) Tobulinti jauno žmogaus bendruosius gebėjimus.

2. (T2 - į aplinką) Kurti aplinką, palankią jauno žmogaus tobulėjimui.

3. (T3 - į organizaciją) Stiprinti organizacijos potencialą.

UŽDAVINIAI:

1.1 Sudaryti sąlygas jauno žmogaus saviraiškai.

1.2 Skatinti aktyvią jauno žmogaus pilietinę poziciją.

1.3 Organizuoti mokomąsias veiklas (mokymus, seminarus).

1.4 Plėsti jauno žmogaus pasaulėžiūrą.

2.1 Atstovauti tautinių mažumų jaunimo interesus Lietuvos jaunimo politikos struktūrose.

2.2 Globoti tautinių mažumų kultūrą Lietuvoje.

2.3 Populiarinti jaunimo veiklą ir neformalų ugdymą.

2.4 Kelti jaunimo darbuotojų ir jaunimo organizacijų įvaizdį visuomenėje.

2.5 Vykdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo organizacijų situacijos analizę.

3.1 Stiprinti projekto narių gebėjimus, siekiant gerinti organizacijos veiklos kokybę.

3.2 Formuoti aktyvią poziciją jaunimo politikos ir darbo su jaunimo srityje.

3.3 Bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis.

3.4 Stiprinti projekto įvaizdį visuomenėje.

Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ aktyviai bendradarbiauja su skirtingais fondais, valstybinėmis institucijomis bei jaunimo organizacijomis ir organizacijų sąjungomis iš Lietuvos, Europos Sąjungos bei kaimyninių šalių. Pagrindiniai organizacijos veiklos rodikliai apima įvairius projektus leidybos, kūrybos, aktyvaus pilietiškumo bei intelektualinės veiklos tematika.

Asociacija vykdo tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius projektus ir yra daugelio regioninių bei tarptautinių projektų partnerė. Taip pat „Jaunimo iniciatyvinės grupės“ atstovai dalyvauja įvairiose darbo grupėse, nukreiptose į nevyriausybinio sektoriaus Lietuvoje vystymą (pvz., esame aktyvūs tarpžinybinės jaunimo verslumo skatinimo ir ugdymo programos dalyviai). Asociacija yra Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ (VJOSAS) narė bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) stebėtoja.

Kiekvienas jaunas žmogus gali prisijungti prie projekto veiklos. Naujiems nariams organizuojami specialūs mokymai, priklausomai nuo srities, kurioje asmuo norėtų dalyvauti.

Visus norinčius dalyvauti jaunimo veikloje, kviečiame apsilankyti, o kartu ir atsigerti arbatos!